Тематика и специализация

Мы специализируемся на стилистических, финансовых и технических переводах — как письменных, так и устных.

Ежедневно мы переводим большие объемы текста для переводческих бюро и компаний из Чешской Республики, Австрии, Бельгии, Великобритании и России.

Доверьте нам свой перевод и позвольте стать Вашим долгосрочным и эффективным партнером!

Отправьте нам свои файлы, и мы подготовим для Вас бесплатную и ни к чему не обязывающую оценку стоимости их перевода и времени, необходимого для выполнения заказа.

Гарантия высокого качества

Русский
Качество гарантировано
  • С 2002 года мы специализируемся на выполнении высокопрофессиональных письменных и устных переводов и проектов локализации.
  • 100% гарантия удовлетворения всех Ваших требований.
  • Скидка до 90% на повторяющиеся сегменты исходных файлов.
  • Бесплатное создание глоссариев терминов и использование файлов памяти переводов.
  • Бесплатное форматирование переведенных документов в MS Office и Open Office.
  • Строгое соблюдение требований конфиденциальности (договоры с обязательной юридической силой, заказы на покупку и счета-фактуры).

Как мы работаем

Русский

 

1

Запросить ценовое предложение

Мы бесплатно проанализируем Ваши редактируемые исходные файлы и отправим готовое ценовое предложение по Вашему переводческому запросу. Мы поможем Вам сэкономить до 90% от общей стоимости перевода:

 

2

Оплата заказа

Мы начнем работу над Вашим заказом немедленно после получения оплаты предварительного счета-фактуры.

Методы оплаты:

Логотип PayPal Логотип Skrill Логотип Raiffeisen bank

 

3

Сдача готового перевода

После завершения работы мы еще раз проверим соблюдение заявленных Вами требований к проекту и отправим Вам готовый перевод.
Если по какой-либо причине у Вас останутся претензии к качеству перевода, мы выполним дополнительную бесплатную проверку переведенного документа на основании Ваших замечаний и представим Вам отредактированный текст для финальной оценки (100% гарантия удовлетворения всех Ваших требований).

123-English Podcast Based Language Development Series

www.123-English.cz

Also, we offer to our customers an opportunity to further develop their multilingual proficiency via an open collaborative development of listening, writing, speaking and reading skills based on video and audio podcasts accompanied with a sequence of weekly published activities.

We regularly post series of periodic blogs, offering you interesting video podcasts with transcription of the spoken text, accompanied with relevant vocabulary and grammar activities.

These activities will help you to improve your listening comprehension of the video podcasts and to develop your listening, reading and writing skills.

Обзор ключевых проектов

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

У нас есть опыт перевода для следующих компаний:

Firmy
Подписка на Market Lingua RSS

О нас

С 2002 года мы специализируемся на выполнении высокопрофессиональных письменных и устных переводов и проектов локализации и гарантируем согласованную и унифицированную терминологию, соблюдение заданных сроков и форматирование документов по чрезвычайно разумным ценам.

Нашим ключевым приоритетом является стабильное и долгосрочное сотрудничество с каждым нашим клиентом; мы непрерывно изучаем индивидуальные требования к терминологии и стремимся выполнять письменные и устные переводы и проекты локализации на самом высоком уровне.