Overview of key projects 2023

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě
CZE > UKR 11562 words Dohoda o změně obsahu pracoovního poměru
CZE > UKR 9988 words Polochladírenské provozní dveře
CZE > UKR 9451 words Instrukce řezání textilních kordů a stručný popis zařízení
CZE > UKR 7817 words Kontrola rozměrových a teplotních parametrů na lince
CZE > UKR 7125 words Rolovací mrazírenské a chladírenské dveře, fóliová vrata
CZE > UKR 7125 words Dohoda o provedení práce
CZE > UKR 7075 words Kompletace - montáž, Pracovní instrukce
CZE > UKR 7022 words Automatické vážení chemikálií
CZE > UKR 6900 words Laboratorní sušárny a inkubátory
CZE > UKR 6900 words Nejčastější rizikové faktory přenosu žloutenky typu C
CZE > UKR 6750 words Pracovní postup obsluhy linky ohřátých kaučukových směsí
CZE > UKR 6600 words Pracovný príkaz k dohode o brigádnickej práci
CZE > UKR 6447 words Komplexní zdravotní pojištění cizinců
CZE > UKR 5836 words Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců
CZE > UKR 5835 words Základní organizační opatření k řádnému plnění Smlouvy o přepravě zásilek
CZE > UKR 5426 words Kontrola vytlačovaných profilů
CZE > UKR 5401 words Pracovní postup obsluhy linky
CZE > UKR 5100 words Popis provedení vulkanizace

CZE > RUS 47650 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > RUS 14320 words Nedestruktivní a destruktivní analýza ozářených materiálových vzorků
CZE > RUS 11025 words Nová kolekce podlahovin určených do akademických zařízení
CZE > RUS 9057 words GDPR a Dohoda o změně pracovní smlouvy
CZE > RUS 14250 words Překlad obchodních podmínek
CZE > RUS 7075 words Pokyny pro praní ručně tkaných koupelnových předložek
CZE > RUS 5527 words Smlouva o vypořádání vzájemných závazků
CZE > RUS 5018 words Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců

ENG RUM 19411 words Technical documentation for solar power generating systems, mobile phones, printers, copiers, printheads, LCDs, electronic components
ENG RUM 14975 words Group Compliance Policy
ENG RUM 11025 words Work regulations
ENG RUM 7291 words Rules on Using Company Vehicles
ENG RUM 5260 words Technical documentation for solar power generating systems, mobile phones, printers, copiers, printheads, LCDs, electronic components

ENG > RUS 279 671 words Letecká příručka
ENG > RUS 9323 words Request for renewal of certificate of suitability
ENG > RUS 7648 words Disciplinary action
ENG > RUS 7556 words Data processing agreement
ENG > RUS 7024 words Field Cultivator Operator's Manual
ENG > RUS 6497 words Regional Agriculture Report Workshop
ENG > RUS 6376 words Aircraft situational awareness surveillance technology

ENG > UKR 13044 words Interview management lesson plan
ENG > UKR 5746 words Vaccination and healthy nutrition in humanitarian emergency
ENG > UKR 5063 words Car advertising campaign
ENG > UKR 2635 words Vehicle's infotainment system manual
ENG > UKR 2444 words Czech strategy game localization
ENG > UKR 2425 words Umbilical cord blood application for haematopoietic stem cell transplantation
ENG > UKR 2178 words Pathology report

GER > RUS 8837 words Geflüchtete aus der Ukraine und Arbeitnehmerrechte
GER > RUS 5686 words Geheimhaltungsvereinbarung

GER > UKR 35272 words Sicherheitsprüfung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
GER > UKR 13796 words Verwaltungshandeln und Rechtsschutz
GER > UKR 5825 words Bedienungsanleitung Förderschnecken
GER > UKR 7648 words Staats‐ und Verwaltungsaufbau in der BRD
GER > UKR 3234 words Erste-Hilfe / Betriebssanitäter

RUS > ENG 37600 words Документация комплексного строительства объекта по производству бумаги
RUS > ENG 7929 words Положение о закупочной деятельности
RUS > ENG 6788 words Сейсмостойкость насосного агрегата
RUS > ENG 3495 words Положение о стимулировании труда руководителей

SLO > RUS 8600 words Vstupné školenie zamestnanci
SLO > RUS 1752 words Překlad webových stránek
SLO > RUS 1600 words Dohoda o dočasnom pridelení, Pracovná zmluva
SLO > RUS 1400 words Diagnostický záver, Klinika stereotaktickej rádiochirurgie

SLO > UKR 6625 words Zásady spracúvania osobných údajov
SLO > UKR 4550 words Smernica pre určenie podmienok výchovy a vzdelávania zamestnancov
SLO > UKR 2425 words Pravidlá a postupy pre evidenciu osôb a motorových vozidiel
SLO > UKR 1625 words Všeobecné požiadavky na požiarnu ochranu
SLO > UKR 1350 words Základné povinnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
SLO > UKR 1075 words Opis investičného projektu

English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.