Overview of key projects 2021

CZE > ENG 2818 words Najemni smlouva
CZE > ENG 1069 words Zakladaci Listina

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

CZE > UKR 85834 words Výrobní návodka montažní linii
CZE > UKR 61417 words Pracování návodky na přípravu, kontrolu a zabalení vláken na montážní lince
CZE > UKR 50187 words Kontrolní plán - Výroba plášťů radiálních plášťu
CZE > UKR 19985 words Obsluha komorových vulkanizačních lisů
CZE > UKR 16490 words Pravidla a zodpovědnosti pro jednotlivé kroky při řešení výpadku v obasti SMT při sériové produkci
CZE > UKR 16480 words Firemní předpisy a politiky - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce
CZE > UKR 15514 words Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro petrochemické produkty
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12978 words Řízení rizik a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
CZE > UKR 12853 words Popis pracovních postupů opravy pneumatik
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards
CZE > UKR 11224 words Linková tabule - Vysvětlení rozložení a vyplňování formulářů
CZE > UKR 11206 words Kontrolní činnosti při lisování polotovarů
CZE > UKR 10661 words Homogenizace směsí na hnětičových linek
CZE > UKR 10605 words Obsluha mycí linky v pekárně
CZE > UKR 9695 words Konfekce plášťů na skládačce motopláštů
CZE > UKR 9123 words Pracovní řád - základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
CZE > UKR 8387 words Firemní předpisy a politiky - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce
CZE > UKR 8316 words Dohoda o srážkách ze mzdy
CZE > UKR 8245 words Diskový podmítač - Původní návod k použití
CZE > UKR 6929 words Konfekce plášťů na skládačce motopláštů
CZE > UKR 6494 words Kolektivní smlouva
CZE > UKR 6432 words Pracovní smlouva
CZE > UKR 5905 words Jeřábník, Vazač, Výšky - Prezenční listina.doc
CZE > UKR 4699 words Odstripování optických vláken
CZE > UKR 4698 words Pracování návodky na přípravu, kontrolu a zabalení vláken na montážní lince
CZE > UKR 4121 words Firemní předpisy a politiky - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

ENG > RUM 23575 words Personal Data Protection and Code of Conduct in Financial Institutions
ENG > RUM 18055 words Electricity transmission system upgrade specifications
ENG > RUM 8075 words Provozní příručka granulátora
ENG > RUM 2101 words Electricity transmission system upgrade specifications

ENG > RUS 45284 words Google AdWords
ENG > RUS 37887 words Toy production company website and product line localization
ENG > RUS 21612 words Global Document Magement System Administrator Training Guide
ENG > RUS 16736 words Farming Equipment Technical Specifications
ENG > RUS 11707 words Pneumatic Return Conveyor Operation Manual
ENG > RUS 11441 words Crane Operating and Maintenance Instructions
ENG > RUS 10490 words General Terms and Conditions of the Artistic Performance Agreement
ENG > RUS 10125 words Cylindrical Shell Design Calculations
ENG > RUS 10119 words Constitution documenation of private company limited by shares
ENG > RUS 9625 words Preliminary Agenda for Regional Virtual Training Workshop on Institutional Arrangements
ENG > RUS 9262 words Termination and Settlement Agreement
ENG > RUS 8500 words Provozní příručka granulátora
ENG > RUS 8075 words Digital infrastructure sustainability strategy
ENG > RUS 7607 words Design and test conditions for mechanical calculation
ENG > RUS 7605 words Hydrostatic Testing Regulation
ENG > RUS 7432 words Design and test conditions for mechanical calculation
ENG > RUS 7125 words Wet petfood product line
ENG > RUS 6950 words Subtitles for introductory videos of solutions that improve women's healthcare
ENG > RUS 6356 words Database Modernization Removing Technology Debt
ENG > RUS 5987 words General Specification for Emergency Diesel Generator
ENG > RUS 5684 words Contingency Planning
ENG > RUS 4468 words Electric vehicles. Autonomous transportation
ENG > RUS 4336 words Marine Equipment - Chiller User Manual
ENG > RUS 3920 words Contactless non-stop parcel delivery and management

ENG > UKR 314940 words Plastic construction bricks and toys shop website localization
ENG > UKR 10100 words Bank Master License And Support Services Agreement
ENG > UKR 7300 words Scoring Instructions for a Private Bank
ENG > UKR 6525 words Electric/Hydraulic Lubrication Unit Operating Manual
ENG > UKR 6050 words Investment scoring instructions
ENG > UKR 4430 words Policy for processing of personal information

GER > RUS 32573 words Anhang der Betriebsanleitung Modulseam-Maschine
GER > RUS 17682 words Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
GER > RUS 8727 words Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
GER > RUS 7012 words Konformitätserklärung
GER > RUS 6271 words Kupplung Anleitung
GER > RUS 5810 words Explosionsgeschützte Drehstrom-Asynchronmotoren

RUS > ENG 17172 words Pipeline Valves for Nuclear Power Plants General Technical Requirements
RUS > ENG 10449 words Рабочие материалы – Аудит
RUS > ENG 7757 words Технический регламент стелы НО на 2021 г
RUS > ENG 3890 words Доп соглашение

English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.