Overview of key projects 2018

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích
CZE > RUS 8844 words - Kvalita silničních motorových paliv na trhu ČR
CZE > RUS 7941 words - Fondy Evropské unie v ČR
CZE > RUS 7575 words - Všeobecné prodejní podmínky
CZE > RUS 7575 words - Technologický postup slévárny
CZE > RUS 7000 words - Airport Travel Regulations
CZE > RUS 5750 words - Provoz a obsluha tavící kelímkové plynové pece
CZE > RUS 5587 words - Analýza spokojenosti značek preferovaných čerpacích stanic
CZE > RUS 5250 words - Všeobecné obchodní podmínky

CZE > UKR 16763 words - Výrobní návodka k výrobě automobilů
CZE > UKR 14671 words - Metodika pro zaměstnance
CZE > UKR 13319 words - Popis procesu vyhotovení produkce firmy
CZE > UKR 12150 words - Obsluha lisovací víkové linky
CZE > UKR 11389 words - Výrobní návodka k výrobě automobilů
CZE > UKR 9404 words - Školení a dokumentace BOZP
CZE > UKR 8019 words - Výrobní návodka: obsluha monitoru vad
CZE > UKR 6889 words - Výrobní návodka: prace na lince
CZE > UKR 5225 words - Určení netěsnosti v systémech sterilní bariéry pomocí roztoku

DUT > ENG 6992 words - Overeenkomst tot zelfstandige uitbating van een Lukoil verkooppunt
DUT > FRE 5818 words - 2018_guidelines Webportal & Privacybeleid
DUT > RUS 7762 words - Аудиторский отчет компании

ENG > RUS 38761 words - Mobile Health Management Application
ENG > RUS 34982 words - Operator and Installation Manual VHF Ground to Air Communication Radios
ENG > RUS 33800 words - Passenger Boarding Bridges Maintenance & Operations Manual
ENG > RUS 24732 words - Alarm System Control Panels and Operation Manual
ENG > RUS 24517 words - Legal contracts
ENG > RUS 15900 words - Výrobní návodka: obsluha skenovácí stánice
ENG > RUS 12900 words - Vehicle Connectivity Services
ENG > RUS 11050 words - Periodic Safety Update Report
ENG > RUS 10979 words - Self Advocacy and Self Disclosure
ENG > RUS 9843 words - Robotic Book Scanner Service and Operation Manual
ENG > RUS 9415 words - Plant Construction Acceptance, Delivery, Procurement and Project Documentation
ENG > RUS 8857 words - Operation Manual Air-Operated Diaphragm Pumps
ENG > RUS 8751 words - Autism Myths and Facts
ENG > RUS 8500 words - VHF radio communications equipment and installation services
ENG > RUS 8237 words - Liquified Solder Jet Valve Operating Manual
ENG > RUS 8050 words - New Car Brand World Premiere Campaign
ENG > RUS 7964 words - Data and document management agreement
ENG > RUS 7775 words - Arbitration rules and witness statement
ENG > RUS 7700 words - ISO Certificate Approval
ENG > RUS 7121 words - Nitric acid production plant-Analytical procedure
ENG > RUS 6925 words - Risk management plan in the EU for generic medicinal products
ENG > RUS 6275 words - Infrared Ethernet Installation Manual
ENG > RUS 5860 words - Corporate goverance regulation
ENG > RUS 5720 words - Steel Structure General Instruction/Data & Technical Report & Isometric Drawings
ENG > RUS 5660 words - Mixer User’s manual
ENG > RUS 5260 words - Corporate goverance regulation

ENG > UKR 7050 words - Small car segment development campaign

FRE > RUS 20275 words - Respiratory mask operation

GER > RUS 25830 words - Technische Unterlagen für die Sortiermaschine im Container
GER > RUS 14339 words - Kostenlose Rechtsberatung: häusliche oder sexuelle Gewalt gegen Frauen
GER > RUS 13839 words - Recycling Equipment and Machinery, Manual
GER > RUS 11460 words - Allgemeine Betriebs- und Montageanleitung für Hydraulikzylinder
GER > RUS 10985 words - Maschinendaten, Bedienung, Programmierung, Wartung
GER > RUS 7682 words - Betriebsanleitung Zwischenlagenspender
GER > RUS 5643 words - Corporate identity specification

POL > RUS 18835 words - GDDKiA Specyfikacja Warunkow Kwalifikacji Wstepnej

RUS > ENG 15115 words - Reglament & Supplements
RUS > ENG 12927 words - Amonia Production Plant Operation
RUS > ENG 11887 words - Resolution: Provision of Appropriate Industrial Safety, Occupational Health and Environment Protection
RUS > ENG 11884 words - Gamma-spectrometry monitoring equipment manufacturing
RUS > ENG 11808 words - Reporting Statements
RUS > ENG 8220 words - Regulations on salaries and incentives
RUS > ENG 6292 words - Бюджетный регламент

English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.