Overview of key projects 2017

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems
ENG RUS 25317 words - High Speed Planter Machine Specifications
ENG RUS 24948 words - Security System Control Panel
ENG RUS 24828 words - Nutric Acid Production Plant Equipment General Specifications
ENG RUS 22903 words - Cryobank Web Site Localization
ENG RUS 21699 words - Nutric Acid Production Plant General Specification for Electrical System and Equipment
ENG RUS 58990 words - Health Engagement Platform Website Content
ENG RUS 18300 words - Vehicle Infotainment System Connect Activation Process
ENG RUS 16717 words - Nutric Acid Production Plant: Tubular Heat Exchangers and Piping Flexibility Analysis
ENG RUS 15910 words - Chip Coding Application Software Maintenance Contract
ENG RUS 14784 words - Notice of Recommended Educational Placement
ENG RUS 14700 words - Budgetary Offer for Reconstruction of Power Plant Units
ENG RUS 14525 words - Vehicle Connectivity Technical Specifications
ENG RUS 14492 words - Movie Production - Licensing Opportunity
ENG RUS 14431 words - Nitric Acid Production Plant: Overall Plant Design
ENG RUS 14100 words - Periodic Safety Update Report for Active Chemical Substance
ENG RUS 13611 words - Health Management App - content localization
ENG RUS 13211 words - Nitric Acid Production Plant: Technical Specification for Coating & Wrapping of Underground Piping
ENG RUS 13170 words - Nitric Acid Production Plant: General Specification for Centrifugal Pumps
ENG RUS 12514 words - Notice of Recommended Educational Placement
ENG RUS 11959 words - Merchandise License Agreement
ENG RUS 11225 words - Sport Diagnostic Tool Manual
ENG RUS 10593 words - Nitric Acid Production Plant: Low Voltage Induction Motors Technical Specification
ENG RUS 10426 words - Operating Manual for Pumps
ENG RUS 10275 words - Probe & Vaporizer and Contaminants with Autosampler System Training
ENG RUS 9937 words - Nutric Acid Production Plant General Specification for Electrical System and Equipment
ENG RUS 9450 words - Natural gas production, liquefaction and shipping documentation and drawings
ENG RUS 8857 words - Operation Manual for Air-Operated Diaphragm Pumps
ENG RUS 8031 words - Tram rail switch control system
ENG RUS 6213 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 5455 words - Nutric Acid Production Plant: General Specification for Electrical System and Equipment
ENG RUS 4927 words - Biometric identification and personalization solution proposal

ENG UKR 5359 words - Laboratory Manual
ENG UKR 4818 words - Opus Cultivator and Leveling Machine
ENG UKR 4226 words - Cultus Steel Runner
ENG UKR 3991 words - Carrier L Soil Runner and Packer
ENG UKR 3566 words - Medication Administration Diary
ENG UKR 2950 words - Safety driving aids found in road vehicles
ENG UKR 2852 words - Information on livestock-associated staphylococci related disease

GER RUS 18028 words - Improved universal cylindrical grinder
GER RUS 16608 words - Technische Dokumentation: Gurtbandförderer
GER RUS 14339 words - Kostenlose Rechtsberatung: häusliche oder sexuelle Gewalt gegen Frauen
GER RUS 12229 words - Technische Dokumentation: Palettenrollenbahn
GER RUS 10247 words - Maschinensicherheit - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
GER RUS 5876 words - Bedienungsanleitung Funksteuerung für Plattformwagen mit Anbau vorne
GER RUS 4662 words - Improved universal cylindrical grinder
GER RUS 4624 words - Bedienungsanleitung Modulares Transportsystem
GER RUS 4233 words - Technische Dokumentation: Palettenrollenbahn

RUS ENG 28593 words - Petrol Station Sales Terminal Service and Maintenance
RUS ENG 25250 words - Instruction guide on recoilless gun
RUS ENG 12741 words - Типовое положение с приложениями
RUS ENG 12462 words - Custody Agreement & Supplements
RUS ENG 11887 words - Resolution: Provision of Appropriate Industrial Safety, Occupational Health and Environment Protection
RUS ENG 9056 words - Data Transmission Line Dedicated Internet Access Service Agreement
RUS ENG 8075 words - Technical specifications for underbalanced drilling equipment
RUS ENG 7362 words - Comprehensive Supervisory Audit of Financial and Operating Activities
RUS ENG 5000 words - Supplement to the Agency Contract for Representative Functions
RUS ENG 4912 words - Granulated ammonium nitrate production documentation supplement
RUS ENG 4334 words - Depository Agreement
RUS ENG 4200 words - Performance Review Employee Complaint

CZE RUS 23400 words - Pojistné podmínky k rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k hypotečnímu úvěru
CZE RUS 20300 words - Ministerstvo zdravotnictví: Informační příručka ke zlepšení bezpečí pacienta
CZE RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE RUS 18718 words - Postup a podmínky kontroly vyrobu pneumatik
CZE RUS 16881 words - Návod k použití a údržbě stroje k vyrobě pneumatik
CZE RUS 15648 words - Všeobecné obchodní podmínky banky
CZE RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webových stránek
CZE RUS 10098 words - Konstrukční a technologický předpis jednovrstvého pasivního a sanačního hydroizolačního systému
CZE RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE RUS 8901 words - Krbová kamna a krbové vložky
CZE RUS 8353 words - Technická specifikace výrobníku chladu

CZE UKR 12150 words - Obsluha lisovací víkové linky
CZE UKR 9404 words - Školení a dokumentace BOZP
CZE UKR 8901 words - Krbová kamna a krbové vložky
CZE UKR 5650 words - Záznam o teoretickém školení osob na manipulační techniku
CZE UKR 4015 words - Operační návodka výrobce aut

English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.