Overview of key projects 2015

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications
ENG -> RUS    7211    words    -    Market diligence report
ENG -> RUS    7041    words    -    International research project report
ENG -> RUS    6075    words    -    General Conditions of Lease Agreement
ENG -> RUS    6041    words    -    Training quiz
ENG -> RUS    6000    words    -    Disc Type Tool Changer Operation Manual
ENG -> RUS    5767    words    -    Financial platform interface localization
ENG -> RUS    5711    words    -    Sales Contracts
ENG -> RUS    5048    words    -    Resumes
ENG -> RUS    4854    words    -    Code of Conduct
ENG -> RUS    3770    words    -    Marrage Certificate
ENG -> RUS    3600    words    -    Монитор дыхания ребенка
ENG -> RUS    3591    words    -    Spillage-belt Conveyor Original Operating Instructions
ENG -> RUS    3575    words    -    General Logistics Agreement
ENG -> RUS    3336    words    -    Supply and Card Acceptance Agreement
ENG -> RUS    3200    words    -    Advanced cleaning solutions for automated instrument reprocessing
 
RUS -> ENG    5575    words    -    Технические требования на АСУ ТП для ГТУ-ТЭЦ
RUS -> ENG    4725    words    -    Current approaches to diagnosing and treating non-alcoholic fatty liver disease
RUS -> ENG    4463    words    -    General terms and conditions
RUS -> ENG    4000    words    -    General conditions for research services                
                
CZE -> RUS    18017    words    -    Hydroizolační systém - Konstrukční a Technologický Předpis
CZE -> RUS    12991    words    -    Zprávy technické podpory
CZE -> RUS    6839    words    -    Popis wellcentra, restaurace, hotelu
CZE -> RUS    6247    words    -    Pracovní desky pro laboratorní stůl
CZE -> RUS    5725    words    -    Zařízení pro sběr úrody
CZE -> RUS    3728    words    -    Popis dodávek
CZE -> RUS    3355    words    -    Reklamní brožura
 
RUS -> CZE    5141    words    -    Fuel Sale Agreement
 
GER -> RUS    3241    words    -    Электромонтажная схема - Документация по электрическим и техническим средствам управления
GER -> RUS    3150    words    -    Product catalogue
 
RUS -> GER    12009    words    -    Betriebsanleitung für rohrbündelwärmeüberträger und doppelrohrwärmeüberträger
RUS -> GER    1339    words    -    Purchase agreement
 
GER -> UKR    2044    words    -    High-pressure cleaner operation manual
GER -> UKR    1138    words    -    Window vacuum cleaner operation manual
                
ENG -> UKR    6041    words    -    Training quiz
 
FRE -> RUS    8237    words    -    Dress code policy
FRE -> RUS    3977    words    -    Прием активов и пассивов банка - Отчет
 
ENG -> HUN    6887    words    -    Fleet Card Prepayment and Credit Agreements
                
ENG -> DUT    4470    words    -    Amendments - Bonus Regulation
ENG -> DUT    4076    words    -    Requirements for Information Security of Computer Technologies
                
ENG -> BUL    5983    words    -    Agency Agreement
                
DUT -> RUS    4400    words    -    Financial statement reports
                
DUT -> FRE    1494    words    -    Cooperation Agreement
                
DUT -> ENG    3701    words    -    Sales Agreement
 
UKR -> GER    3870    words    -    Будівельні матеріали, цементи лужні, технічні умови
                
RUS -> SLO    5141    words    -    Fuel Sale Agreement
                
RUS -> BUL    5818    words    -    Customer Credit Agreement
English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.