Overview of key projects 2014

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců
CZE -> RUS 5378 words - Všeobecný návod k instalaci a obsluze automatické regulace hoření
CZE -> RUS 5156 words - Alzheimerova choroba - doporučení
CZE -> RUS 5088 words - Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu typové řady rozváděčů RT13
CZE -> RUS 4473 words - Protokol o výslechu svědka
CZE -> RUS 4467 words - NÁVOD K OBSLUZE zásobníku hnojiva
CZE -> RUS 4251 words - Smluvní podmínky pro cestovní kancelář
    
    
DUT -> ENG 2567 words - Arbeidsreglement
DUT -> ENG 2545 words - Settlement Agreement
DUT -> ENG 1340 words - Voorstel loonbonus
DUT -> ENG 1300 words - Bijlage aan de Programma-Overeenkomst
DUT -> ENG 689 words - Ontslagprocedure voor individueel dysfunctioneren
DUT -> FRE 1656 words - Non-recurring income related benefits agreement
DUT -> FRE 1646 words - Informatiegids chauffeurs
DUT -> RUS 6957 words - Oprichting
DUT -> RUS 6467 words - Auto Maas Tankstations_financieel verslag
DUT -> RUS 5009 words - Cooperation Agreement
    
    
ENG -> CZE 6399 words - Maintenance service agreement
ENG -> CZE 592 words - Cloud Based Booking System User Manual
ENG -> CZE 230 words - Mission Statement
ENG -> CZE 211 words - Sign messages for filling stations
ENG -> GER 2093 words - Agent Agreement
ENG -> GER 211 words - Sign messages for filling stations
ENG -> POL 5912 words - Prepayment Agreement
    
    
ENG -> RUS 29545 words - Security System Control Panel 
ENG -> RUS 22481 words - Chiller Operation, Service & Maintenance Manual
ENG -> RUS 16987 words - Waste disposal facility documentation
ENG -> RUS 15423 words - Freezing plant system description
ENG -> RUS 14825 words - Ammonia Plant Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS 13873 words - Документация по IT системе
ENG -> RUS 13759 words - Transportation Infrastructure Concept and Action plan
ENG -> RUS 10809 words - Data Collection Methodology
ENG -> RUS 10422 words - Product line description
ENG -> RUS 9831 words - Automatic fire alarm system
ENG -> RUS 9642 words - Dispatch control system specifications
ENG -> RUS 8597 words - Immigration policy
ENG -> RUS 7398 words - Corporate Information Security Brochure
ENG -> RUS 6989 words - Alarm Software Interface Localization
ENG -> RUS 6929 words - Bio Product Production and Nurturing Magazine
ENG -> RUS 6747 words - Food manufacturing promotional booklets
ENG -> RUS 6683 words - Countertop Cleaner Manual
ENG -> RUS 6266 words - Corporate Information Security Brochure
ENG -> RUS 6071 words - Competition Law Compliance Manual
ENG -> RUS 5900 words - Employee Behaviour: values in action - Facilitation Guide
ENG -> RUS 5869 words - Employee Agency Website Localization
ENG -> RUS 5538 words - Repairs of turbogenerators
ENG -> RUS 5469 words - Shredding Mechanism Operating Manual
ENG -> RUS 5368 words - Employee Training Course Agenda
ENG -> RUS 5225 words - Share sale and purchase agreement
ENG -> RUS 3730 words - Transportation Infrastructure Concept and Action plan
ENG -> RUS 3611 words - Бланк оформления услуг
ENG -> RUS 3033 words - Brand Protection Awareness
ENG -> RUS 2860 words - Training Seminar Materials
ENG -> RUS 1989 words - Memorandum on exit cost of business restructuring
    
    
ENG -> UKR 7156 words - Corporate Information Security Brochure
ENG -> UKR 6248 words - Information protection memorandum
ENG -> UKR 4662 words - Social network information sharing concept
ENG -> UKR 4234 words - Enterprise and Social Networking Concepts
ENG -> UKR 3033 words - Brand Protection Awareness
ENG -> UKR 2860 words - Training Seminar Materials
ENG -> UKR 2225 words - Culinary recipes
    
    
GER -> RUS 9010 words - Страховой полис
GER -> RUS 8493 words - Аудит и налоговый консалтинг 
GER -> RUS 7305 words - Oversize trailer technical specifications
GER -> RUS 6862 words - Betriebsanleitung Superflex Sattelanhänger
GER -> RUS 6700 words - Geschichte der Notenstein Privatbank
GER -> RUS 5507 words - Vakuumpumpen-Öl, aus hochreinen Basisölen
GER -> RUS 2617 words - Betriebs- and Wartungsanleitung
GER -> RUS 2454 words - Sammelprospekt Fahrzeuglackierung
GER -> RUS 2347 words - Geräte Software-Schnittstelle Lokalisierung
GER -> RUS 1423 words - Заключение по обработке патронажных сертификатов
GER -> RUS 1281 words - Обязанности хранения документации
    
    
RUS -> ENG 18803 words - Cooperation Agreement
RUS -> ENG 7112 words - Pекомендации & регламент
RUS -> ENG 6428 words - Положение о корпоративном финансировании
RUS -> ENG 4738 words - Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации компьютерной техники
RUS -> ENG 4595 words - Staff Motivational Scheme
RUS -> ENG 4559 words - О рекомендациях по разработке торгово-кредитной политики
RUS -> ENG 4530 words - Guidelines for Trade and Credit Policy Development
RUS -> ENG 4465 words - Production Manual
RUS -> ENG 1979 words - Командировочный регламент
RUS -> ENG 1695 words - Протокол совещания 
RUS -> ENG 1646 words - Production Assessment & Strategy Proposal
RUS -> ENG 1539 words - Договор (оказания услуг)
RUS -> ENG 1521 words - Credit Policy 
RUS -> ENG 1382 words - ИНСТРУКЦИЯ по документационному обеспечению
RUS -> ENG 1122 words - Дополнительное соглашение

 

English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.