Overview of key projects 2013

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 7141 words - Usnesení
CZE -> RUS 7086 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 5025 words - Silniční zametač, návod pro montáž, obsluhu a údržbu
CZE -> RUS 5023 words - Automatizace bezpečnostního testování IS
CZE -> RUS 4939 words - Trolejbus návod pro obsluhu a údržbu
CZE -> RUS 2003 words - Reklama dodavatele elektrotechniky pro průmysl
    
    
ENG -> CZE 9212 words - Unified Communications and Collaboration Findings
ENG -> CZE 6080 words - General terms and conditions
ENG -> CZE 2388 words - Adoption levels study findings
ENG -> CZE 2275 words - Customer survey
    
    
ENG -> GER 6111 words - Prepayment Agreement
    
    
ENG -> HUN 3325 words - Product dispension agreement
ENG -> HUN 1590 words - Legal documentation
    
    
ENG -> ITA 6112 words - Customer and credit agreement
    
    
ENG -> RUS 52525 words - Engine Maintenance Training Manual
ENG -> RUS 16531 words - Share Sale and Purchase Agreement
ENG -> RUS 15727 words - Service Form
ENG -> RUS 15329 words - Driver's Manual
ENG -> RUS 14125 words - Waste disposal and treatment facility
ENG -> RUS 13988 words - Share Purchase and Sale Agreement
ENG -> RUS 10600 words - Electronic Storage Overview Brochure
ENG -> RUS 8800 words - Machine unit vertical tubular turbine control system 
ENG -> RUS 8250 words - Motor-operated zone valves technical specification
ENG -> RUS 8000 words - Employee training program materials
ENG -> RUS 7779 words - Refrigeration Plant User Manual
ENG -> RUS 5747 words - User Manual, Wiring of faset with a connector
ENG -> RUS 4325 words - Trace platform delivery proposal
ENG -> RUS 3862 words - Health Program Official Rules
ENG -> RUS 3050 words - Fuel and electricity sales supply contracts
ENG -> RUS 2571 words - Incentives - Tax parameterization
ENG -> RUS 2475 words - Model of fuel rod cladding failure
    
    
ENG -> UKR 3070 words - Corporate Information Security Brochure
ENG -> UKR 2568 words - Information protection memorandum
ENG -> UKR 2410 words - Social network information sharing concept
ENG -> UKR 2261 words - Enterprise and Social Networking Concepts
ENG -> UKR 2137 words - Brand Protection Awareness
ENG -> UKR 1608 words - Training Seminar Materials
ENG -> UKR 1127 words - Culinary recipes
    
    
FRE -> RUS 4900 words - Electric appliance user manual - iron
FRE -> RUS 3000 words - Electric appliance user manual - oven
FRE -> RUS 1900 words - Electric appliance user manual - microwave
FRE -> UKR 15000 words - Healthy diet recipes
FRE -> UKR 3600 words - Guide de l'utilisateur
FRE -> UKR 3000 words - Restaurant menu
FRE -> UKR 2765 words - Health warranty
    
    
GER -> RUS 13124 words - Driver's chair - User Manual
GER -> RUS 6125 words - Verpackungen Rueckziehauto
GER -> RUS 4397 words - Die Sicherheitseinrichtungen
GER -> RUS 4300 words - Kooperationsvereinbarung
GER -> RUS 3984 words - Gefährdungsuntersuchung mit - Risikobeurteilung
GER -> RUS 3597 words - Durchlauferhitzer Betriebsanleitung
GER -> RUS 2825 words - Konformitätsbescheinigung
GER -> RUS 1906 words - Zusatzbetriebsanleitung Durchlauferhitzer und Vorwärmaggregate
GER -> RUS 925 words - Inbetriebnahme von Hydraulikanlagen Allgemeine Betriebsanleitung
    
    
ITA -> RUS 13000 words - Account opening guidelines
ITA -> RUS 1378 words - Destination promotion - Beach Resort in Italy
    
    
RUS -> ENG 10639 words - Тексты слайдов в мануале
RUS -> ENG 10000 words - ГОСТ - Программное обеспечение встроенных систем
RUS -> ENG 7175 words - Тех. спецификации по поддержке приема плат. карт
RUS -> ENG 5647 words - Agency Agreement, Surety Contract
RUS -> ENG 4818 words - Классический договор и Приложения к Приказу
RUS -> ENG 4673 words - Exterior design
RUS -> ENG 4159 words - Положение по обучению и развитию персонала
RUS -> ENG 4159 words - Положение по обучению и развитию персонала
RUS -> ENG 3375 words - Система управления экологической безопасностью
RUS -> ENG 1587 words - Non-disclosure agr
RUS -> ENG 1402 words - Технические требования "Формат чеков"
RUS -> ENG 1349 words - ДОГОВОР
RUS -> ENG 1250 words - Employee Termination Conditions
RUS -> ENG 1150 words - Дополнительное соглашение к договору
RUS -> ENG 1075 words - Описание электронных чеков

 

English

Služba:

Overview of key projects

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

We have experience translating for the following companies:

Firmy

About us

Since 2002, we have been specializing in performance of first-rate translation, interpreting and localization projects, ensuring terminological consistency, expedient turnaround time and document formatting at very competitive rates.

We work very hard to establish long-term cooperation with every customer in order to learn the customer's terminology and to deliver the highest quality of translation, interpretation and localization projects.